Մեր ծառայությունները

ՄԶՀ-ում առաջարկվում են հետևյալ ծառայությունները.
Հոգեբանական ծառայություն
Մանկական զարգացման հիմնադրամի կենտրոնում գործում է հոգեբանական  ծառայություն, որի շրջանակներում առաջարկվում է խորհրդատվություն, շտկողական և զարգացնող անհատական և խմբային աշխատանքներ աուտիզմի, մտավոր զարգացման խնդիրների, հոգեկան զարգացման հապաղման, տագնապայնության, վախերի, ագրեսիվության, վարքային խնդիրների, հաղորդակցման դժվարությունների, դպրոցի հարմարման հետ կապված բարդությունների և հոգեբանական մի շարք այլ խնդիրների դեպքում: Կենտրոնում իրականացվում է հոգեբանական  խորհրդատվություն և  խմբային աշխատանք  նաև ծնողների հետ:
Լոգոպեդական ծառայություն
Հատուկ կրթության մանկավարժի ծառայություն
Սոցիալական աշխատանքի ծառայություն
Արտթերապիա / թերապիա արվեստի միջոցով/
Հաղորդակցման ու սոցիալական հմտությունների զարգացման խումբ
Մասնագիտական գրադարան, խաղասենյակ
Դիզայն լաբորատորիա
Կիրառական արվեստի նմուշների ստեղծման և ուսուցման բաժին
Վերապատրաստման դասընթացներ