ԼՈԳՈՊԵԴ – Ալինա Համբարձումյան

ԼՈԳՈՊԵԴ – Ալինա Համբարձումյան
ԼՈԳՈՊԵԴ – Ալինա Համբարձումյան
  • Կրթություն/գիտ. աստիճան –Նախադպրոցական հատուկ մանկավարժության և հատուկ հոգեբանության բակալավր: Լոգոպեդի մասնագիտական որակավորում: Բուժքույրի մասնագիտացում:
  • ԱՅԼ / Անձնական – Մանկական զարգացման հիմնադրամում աշխատում է 2010թ-ից: Ներառական կրթության ոլորտում աշխատում է 2002թ-ից: Ունի Բոբատի և Աֆոլտրի մեթոդներով աշխատելու որակավորում: Մասնակցել է վաղ և նախադպրոցական տարիքի լսողության խանգարում ունեցող երեխաների հետ աշխատանքի վերապատրաստման դասընթացների: Ամուսնացած է, ունի 2 որդի: