ՀՈԳԵԲԱՆ – Իննա Պապոյան

ՀՈԳԵԲԱՆ – Իննա Պապոյան
ՀՈԳԵԲԱՆ – Իննա Պապոյան
  • Կրթություն/գիտ. աստիճան – ԵՊՀ, Սոցիալական հոգեբանության մագիստրոս
  • ԱՅԼ / Անձնական – Մանկական զարգացման հիմնադրամում աշխատում է 2014թ-ից: Ներառական կրթության ոլորտում աշխատում է 2009թ-ից: Մասնակցել է սոցիալական հոգեբանության ոլորտին առնչվող մի շարք մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների: