ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂ – Օֆելյա Սերոբյան

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂ – Օֆելյա Սերոբյան
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂ – Օֆելյա Սերոբյան
  • Կրթություն/գիտ. աստիճան  – Երևանի պետական համալսարան, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանքի բաժին Բակալավրի աստիճան
  •  ԱՅԼ / Անձնական – Մանկական զարգացման հիմնադրամում աշխատում է 2012թ.-ից: Սոցիալական աշխատանքի ոլորտում աշխատում է 2010թ-ից: Իր մասնագիտության մեջ արժևորում է ընտանիքների հետ տարվող հիմնավոր և շարունակական աշխատանքը, որը տալիս է իրական և մնայուն արդյունքներ: Ամուսնացած է ունի 1 տղա: