ԲՈՒՐԳ /նկարագրություն/

ԲՈՒՐԳ /նկարագրություն/
ԲՈՒՐԳ /նկարագրություն/
DSC09842 DSC09843 DSC09846
Տարիք` 2 /երկու/ տարեկանից բարձր:
Նպաստում է ուշադրության և հիշողության, գունային ընկալման, մանր շարժողականության և տեսաշարժողական կոորդինացիայի զարգացմանը, չափի, մեծության և քանակական պատկերացումների ձևավորմանը:
Խաղալիքը բաղկացած է 2 փայտյա հիմքերի վրա տեղադրված փայտյա ձողերից /բարձր. 17սմ/ , և տարբեր գույների ու չափերի փայտյա ուղանկյուն կամ կլոր մասերից, որոնք առանցքի վրա ճիշտ հերթականությամբ հավաքվելով կազմում են 2 տարբեր տեսակի բուրգեր:
Առաջադրանք` երեխան պետք է առաջարկվող որոշակի հերթկանությամբ հավաքի բուրգը /օր.՝ մեծից փոքր կամ հակառակը, որոշակի գույների հերթականությամբ և այլն/:
Նախատեսվում է` ինչպես անհատական, այպես էլ խմբային աշխատանքներ իրականացնելու համար: Կարող է կիրառվել ինչպես մասնագետների այնպել էլ ծնողների կողմից: