ԳՈՐԾԱԾ ԴՈՄԻՆՈ /նկարագրություն/

ԳՈՐԾԱԾ ԴՈՄԻՆՈ /նկարագրություն/
ԳՈՐԾԱԾ ԴՈՄԻՆՈ /նկարագրություն/
Տարիք` 3/երեք/ տարեկան և բարձր:
Նպաստում է ուշադրության, տրամաբանության, քանակական պատկերա­ցում­ների, գունա­ճա­նա­­չո­ղութ­յան զարգացմանը, զգայական փորձի հարստացմանը:
Խաղալիքը բաղկացած է երկու գույնից, մի կողմում փայտե կոճակով, մյուսում կոճկելու օղակով վեց գործած բարձիկներից:
Առաջադրանք` պետք է բարձիկները միմյանց ամրացնել կոճակներով՝ <դոմինոյի> սկզբունքով կամ հանձնարարված հերթականությամբ:
Նախատեսվում է` ինչպես անհատական՝ այնպես էլ խմբային աշխատանքներ իրականացնելու համար: Կարող է կիրառվել ինչպես մասնագետների այնպել էլ ծնողների կողմից: * Երեք շաբաթը առնվազն մեկ անգամ անհրաժեշտ է լվանալ խաղը: