ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ /նկարագրություն/

ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ /նկարագրություն/
ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ /նկարագրություն/
DSC07551 DSC07552 DSC07553
Տարիք` 3 /երեք/ տարեկան և բարձր:
Նպաստում է ուշադրության, հիշողության, գունաճանաչողության, ձևի ընկալման, քանակական պատկերացումների, նուրբ շարժողականության, տեսա-շարժողական կոորդինացիայի զարգացմանը:
Խաղալիքը բաղկացած է հինգ փայտե առանցք ունեցող ուղղանկյուն /30x15x0.8 սմ/ փայտե տախտակից: Յուրաքանչյուր առանցքի դիմաց նկարված է մեկ երկրաչափական պատկեր, առկա է նաև յուրաքանչյուր պատկերից առանձին փայտյա տարբերակը/ տարբեր քանակների/:
Առաջադրանք` երեխային առաջարկվում է փայտե գունավոր պատկերները տեղադրել տախտակի ձողերի վրա՝ համապատասխան երկրաչափական պատկերների նկարների առջև:
Նախատեսվում է` ինչպես անհատական՝ այնպես էլ խմբային աշխատանքներ իրականացնելու համար: Կարող է կիրառվել ինչպես մասնագետների այնպել էլ ծնողների կողմից: