ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ԱՐԿՂ /նկարագրություն/

ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ԱՐԿՂ /նկարագրություն/
ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ԱՐԿՂ /նկարագրություն/
DSC09854 DSC09855 DSC09856
Տարիք` 3 /երեք/ տարեկան և բարձր:
Նպաստում է ուշադրության, ձևի ընկալման, նուրբ շարժողականության, տեսա-շարժողական կոորդինացիայի զարգացմանը:
Խաղալիքը բաղկացած է երկրաչափական 5/հինգ/ պատկերների /եռանյունի, շեղանկյունի, քառակուսի, ուղղանկյուն, շրջան/ ձևով փորվածքներ ունեցող ուղղանկյուն /16x9x6 սմ/ փայտե արկղից, և դրա մեջ տեղադրված համապատասխան փայտյա պատկերներից՝ յուրաքանչյուրից մեկական:
Առաջադրանք` երեխան պետք է յուրաքանչյուր երկրաչափական մարմին տեղադրի իր նման փոսի մեջ:
Նախատեսվում է` ինչպես անհատական՝ այնպես էլ խմբային աշխատանքներ իրականացնելու համար: Կարող է կիրառվել ինչպես մասնագետների այնպել էլ ծնողների կողմից: