ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ ՏՈՒՓ /նկարագրություն/

ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ ՏՈՒՓ /նկարագրություն/
ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ ՏՈՒՓ /նկարագրություն/
DSC09878 DSC09884
Տարիք` 3 /երեք/ տարեկանից բարձր:
Նպաստում է չափի, ձևի ընկալման, գույնի ընկալման ձևավորմանն ու զարգացմանը, տարածական պատկերացումների ձևավորմանը, ուշադրության կենտրոնացմանը, մտածողության, շարժողական-ության, կամային որակների զարգացմանը:
Խաղալիքը բաղկացած է իրար մեջ դրված տարբեր չափերի և գույների փայտյա չորս տուփերից /մեծ տուփի չափը՝ 18x18x18/, որոնք ունեն բացվելու և փակվելու տարբեր եղանակներ:
Առաջադրանք` երեխան պետք է գտնի ամենափոքր տուփում թաքնված ցանկացած առարկան:
Նախատեսվում է` ինչպես անհատական՝ այնպես էլ խմբային աշխատանքներ իրականացնելու համար: Կարող է կիրառվել ինչպես մասնագետների այնպել էլ ծնողների կողմից: