ՀՈՒԶԵՐ /նկարագրություն/

ՀՈՒԶԵՐ /նկարագրություն/
ՀՈՒԶԵՐ /նկարագրություն/
DSC09820 DSC09821 DSC09822 DSC09824
Տարիք` 3/երեք/ տարեկան և բարձր
Նպաստում է ուշադրության, մանր շարժողականության, տարբեր հույզերի մասին պատկերացումների ձևավորմանը, հույզերի արտաքին դրսևորումների ճանաչմանը, դիմախաղի ընկալմանը և ապրումակցմանը, իրավիճակի նկատմամբ հուզական արձագանքների և իրավիճակ-հույզ պատճառա-հետևանքային կապերի ընկալմանը, բառապաշարի ընդարձակմանը, կապակցված խոսքի զարգացմանը:
Խաղալիքը բաղկացած է 5 տարբեր իրավիճակներում հայտնված և 5 տարբեր հույզեր արտահայտող տղաների նկարներով փայտե տախտակից /52x15x1սմ/, որի վրա շարժական շրջանակներով առանձնացվում են պատկերների գլխի և աջ ձեռքի հատվածները:
Առաջադրանք` երեխան պետք է ինքնուրույն առանձնացնի դեմքերը և այդ հույզերի առաջացման պատՃառները բոլոր 5 տղաների համար:
Նախատեսվում է` օգտագործել խաղային տարբեր ձևերում, հատկապես սյուժետա-դերային խաղերում: Կարող է կիրառվել ինչպես մասնագետների, այնպել էլ ծնողների կողմից: