ՁԵՌՆՈՑ /նկարագրություն/

ՁԵՌՆՈՑ /նկարագրություն/
ՁԵՌՆՈՑ /նկարագրություն/
DSC01429a DSC01429³ DSC01428 DSC01426 DSC01424
Տարիք` 3/երեք/ տարեկան և բարձր:
Նպաստում է առաջնային կապի ստեղծմանը, մանր շարժողականության զարգացմանը, հույզերի արտաքին դրսևորումների ճանաչմանը, դիմագծերի ընկալմանը, հաղորդակցական հմտությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը:
Խաղալիքը բաղկացած է կտորե ձեռնոցից, որի յուրաքանչյուր մատին ամրացված են տարբեր հույզեր արտահայտող դեմքեր:
Առաջադրանք` հագնել ձեռնոցը և փորձել ծանոթանալ կոնկրետ հույզ արտահայտող դեմքերի հետ: Առաջադրանքը կարելի փոփոխել՝ կախված իրականացվող աշխատանքի նպատակից:
Նախատեսվում է` ինչպես անհատական՝ այնպես էլ խմբային աշխատանքներ իրականացնելու համար: Կարող է կիրառվել ինչպես մասնագետների այնպել էլ ծնողների կողմից: * Երեք շաբաթը առնվազն մեկ անգամ անհրաժեշտ է լվանալ խաղը: