ՃԿՈՒՆ ՇՂԹԱ /նկարագրություն/

ՃԿՈՒՆ ՇՂԹԱ /նկարագրություն/
ՃԿՈՒՆ ՇՂԹԱ /նկարագրություն/
DSC01514 DSC01519 DSC01520
Տարիք` 4 /չորս/ տարեկան և բարձր:
Նպաստում է երևակայության, մանր շարժողականության զարգացմանը, երկրաչափական ձևերի մասին պատկերացումների ձևավորմանը:
Խաղալիքը բաղկացած է Խաղալիքը բաղկացած է փայտե ճկուն շղթայից և փայտից պատրաստված 4 տարբեր գույների երկրաչափական ձևերից /շրջան, քառակուսի, եռանկյուն, ուղղանկյուն/:
Առաջադրանք` երկրաչափական ձևերը տեղադրել շղթայի մեջ և ստանալ տվյալ երկրաչափական ձևը: Խաղալիքը բազմաթիվ նոր երկրաչափական ձևեր ստանալու հնարավորություն է տալիս:
Նախատեսվում է` անհատական կամ զույգերով խաղալու համար: Կարող է կիրառվել ինչպես մասնագետների այնպել էլ ծնողների կողմից: