ՃՈՃՎՈՂ ԽՈՐԱՆԱՐԴԻԿՆԵՐ /նկարագրություն/

ՃՈՃՎՈՂ ԽՈՐԱՆԱՐԴԻԿՆԵՐ /նկարագրություն/
ՃՈՃՎՈՂ ԽՈՐԱՆԱՐԴԻԿՆԵՐ /նկարագրություն/
DSC09858 DSC09859 DSC09861
Տարիք` 5 /հինգ/ տարեկան և բարձր:
Նպաստում է հավասարակշռության մասին պատկերացման ձևավորմանը, մանր շարժողականության, տեսաշարժողական կոորդինացիայի, երկու ձեռքերի փոխհամաձայնեցված շարժումների զարգացմանը, տարածական պատկերացումների ձևավորմանը /աջ-ձախ, վերև-ներքև/, չափի, և քանակական պատկերացումների, գունային ընկալման կատարելագործմանը, մտքի ճկունության զարգացմանը:
Խաղալիքը բաղկացած է փայտե ճոճվող կոր հիմքից և 4 զույգ տարբեր չափերի գունավոր խորանարդիկներից:
Առաջադրանք` երեխան պետք է Ճոճվող հիմքի երկու ծայրերին տեղադրի խորանարդիկները՝ պահպանելով հավասարակշռության սկզբունքը:
Նախատեսվում է` ինչպես անհատական՝ այնպես էլ խմբային աշխատանքներ իրականացնելու համար: Կարող է կիրառվել ինչպես մասնագետների այնպել էլ ծնողների կողմից: