ՄՈՒՐՃԻԿ /նկարագրություն/

ՄՈՒՐՃԻԿ /նկարագրություն/
ՄՈՒՐՃԻԿ /նկարագրություն/
DSC09847 DSC09848 DSC09850 DSC09851
Տարիք` 3 /երեք/ տարեկան և բարձր:
Նպաստում է ուշադրության, ձևի ընկալման, քանակական պատկերացումների, նուրբ շարժողականության, տեսա-շարժողական կոորդինացիայի զարգացմանը, ագրեսիվության նվազեցմանը:
Խաղալիքը բաղկացած է ուղղանկյուն /14x6x5/ փայտե արկղից, արկղի երեսին արված երեք փոսիկների մեջ տեղադրված 3 մետաղյա գնդիկների և փայտյա 1 մուրճիկից և գնդիկները արկղից հանելու համար արկղի մի կողմում արված անցքից:
Առաջադրանք` երեխան պետք է արկղի միջից հանի գնդիկները, տեղադրի անցքերի վրա և մուրճիկի օգնությամբ դրանք կրկին գցի արկղի մեջ:
Նախատեսվում է` ինչպես անհատական՝ այնպես էլ խմբային աշխատանքներ իրականացնելու համար: Կարող է կիրառվել ինչպես մասնագետների այնպել էլ ծնողների կողմից: