ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԽՈՐԱՆԱՐԴԻԿՆԵՐ /նկարագրություն/

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԽՈՐԱՆԱՐԴԻԿՆԵՐ /նկարագրություն/
ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԽՈՐԱՆԱՐԴԻԿՆԵՐ /նկարագրություն/
 
Տարիք` 4 -7 /չորսից յոթ/ տարեկան:
Նպաստում է մտածողության, մանր շարժողականության և տեսաշարժողական կոորդինացիայի, խոսքի / բառապաշար, քերականական կառուցվածք և տառաճանաչողություն/, քանակական և տարածական պատկերացումների /վերև-ներքև, աջ-ձախ/ զարգացմանը:
Խաղալիքը բաղկացած է փայտե հիմքի վրա տեղադրված տասը ձողերից և հիսուն պատկերազարդ խորանարդիկներից:
Առաջադրանք` պատկերազարդ խորհանարդիկները դասավորել ձողերի կամ սեղանի վրա՝ առանձնացնելով դրանք ըստ որոշակի թեմատիկ բովանդակության /բանջարեղեն, միրգ, սնունդ, սպասք, հագուստ/, ինչպես նաև տառերով կազմել վանկեր կամ  բառեր:
Նախատեսվում է` ինչպես անհատական՝ այնպես էլ խմբային աշխատանքներ իրականացնելու համար: Կարող է կիրառվել ինչպես մասնագետների այնպել էլ ծնողների կողմից: