ՎԱԶՈՂ ԳՆԴԱԿ /նկարագրություն/

ՎԱԶՈՂ ԳՆԴԱԿ /նկարագրություն/
ՎԱԶՈՂ ԳՆԴԱԿ /նկարագրություն/
Տարիք` 3 /երեք/ տարեկան և բարձր:
Նպաստում է ուշադրության կենտրոնացմանը, նուրբ շարժողականության, տեսա-շարժողական կոորդինացիայի, տարածական կողմնորոշման զարգացմանը:
Խաղալիքը բաղկացած է փայտե հիմքի /50սմ/ վրա տեղադրված 4 սյուներից և տանիքից /բարձր. 44սմ/, դրանց միջև տեղադրված տարբեր գույների փայտե §ճանապարհներից¦/40սմ/ և 3-4 գնդիկներից:
Առաջադրանք` գնդիկները հերթով դնել է տանիքի տակի ճանապարհի սկզբին և հետևել թե ինչպես են դրանք հերթականությամբ իջնում ցած: Կարելի է ավելացնել տարբեր գույների և չափերի գնդիկներ:
Նախատեսվում է` ինչպես անհատական՝ այնպես էլ խմբային աշխատանքներ իրականացնելու համար: Կարող է կիրառվել ինչպես մասնագետների այնպել էլ ծնողների կողմից: