ՓԱՓՈՒԿ ԳՆԴԱԿՆԵՐ /նկարագրություն/

ՓԱՓՈՒԿ ԳՆԴԱԿՆԵՐ /նկարագրություն/
ՓԱՓՈՒԿ ԳՆԴԱԿՆԵՐ /նկարագրություն/
DSC01524 DSC01525 DSC01532
Տարիք` 3/երեք/ տարեկան և բարձր:
Նպաստում է ուշադրության զարգացմանը, գունաճանաչողության ձևավորմանը և զարգացմանը, մասի և ամբողջի, չափի և մեծության մասին հասկացությունների ընկալմանը և պատկերացումների ձևավորմանը, համագործակցական և հաղորդակցական հմտությունների զարգացմանը:
Խաղալիքը բաղկացած է 5-6 գույներ ունեցող հինգ տարբեր չափերի գործած գնդակներից
Առաջադրանք` դասավորել գնդակները առաջարկվող որոշակի հաջորդականությամբ: Բացի այդ գնդակները կարելի օգտագործել բազմազան խաղերի ժամանակ:
Նախատեսվում է` ինչպես անհատական՝ այնպես էլ խմբային աշխատանքներ իրականացնելու համար: Առաջադրանքը կարելի փոփոխել՝ կախված իրականացվող աշխատանքի նպատակից: * Երեք շաբաթը առնվազն մեկ անգամ անհրաժեշտ է լվանալ խաղը: