ՓԱՓՈՒԿ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑ /նկարագրություն/

ՓԱՓՈՒԿ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑ /նկարագրություն/
ՓԱՓՈՒԿ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑ /նկարագրություն/
Տարիք` 4/չորս/ տարեկան և բարձր:
Նպաստում է մանր շարժողականության և տեսաշարժողական կոորդինացիայի զարգացմանը, թվանշանների ճանաչմանը, օրվա մասերի շուրջ պատկերացումների, ժամացույցից օգտվելու պատկերացումների ձևավորմանը:
Խաղալիքը բաղկացած է կտորե շրջանից, և դրա վրա կպչաններով ամրացվող կտորե եռանկունիներից, որոնց վրա ասեղնագործված են 1-ից 12 թվերը, և կենտոնում ամրացված ժամացույցի կտորե սլաքներից:
Առաջադրանք` թվերով եռանկյունները տեղադրել ճիշտ հերթականությամբ՝ այնպես, որ ստացվի ժամացույց, այնուհետև տեղադրել սլաքները այնպես, որ ստացվի հանձնարարված ժամը:
Նախատեսվում` ինչպես անհատական՝ այնպես էլ խմբային աշխատանքներ իրականացնելու համար: Կարող է կիրառվել ինչպես մասնագետների այնպել էլ ծնողների կողմից: