ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ /նկարագրություն/

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ /նկարագրություն/
ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ /նկարագրություն/
DSC09864 DSC09865 DSC09870
Տարիք` 4 /չորս/ տարեկան և բարձր:
Նպաստում է հիշողության, ուշադրության, գունաճանաչողության, հաշվելու ունակության, նուրբ շարժողականության, տեսա-շարժողական կոորդինացիայի զարգացմանը:
Խաղալիքը բաղկացած է Երկու պտտվող փայտե պատվանդանների վրա ամրացված մեկական երկաթյա ձողերից /բարձր. 12սմ/, որնցից մեկը հետևի կողմից փակված է և 10 փայտե գունավոր օղակներից:
Առաջադրանք` երեխայի ուշադրությունը հրավիրել է օղակների դասավորությանը, այնուհետև պատանդանը պտտելով երեխային առաջարկել մյուս ձողի վրա նույն հաջորդականությամբ շարել օղակները:
Նախատեսվում է` ինչպես անհատական՝ այնպես էլ խմբային աշխատանքներ իրականացնելու համար: Կարող է կիրառվել ինչպես մասնագետների այնպել էլ ծնողների կողմից: