Սիրով երեխաների կողքին

ՄԵՆՔ ԱՋԱԿՑՈՒՄ ԵՆՔ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՒ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ՝ ՁԳՏԵԼՈՎ ՁԵՒԱՎՈՐԵԼ ԱՌՈՂՋ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՐՋԱՆԻԿ ԵՒ ԼԻԱՐԺԵՔ ԱՆԴԱՄՆԵՐ՝ ԱՅՍՕՐ

12 տարի

Երջանիկ և ինքնաբավ անհատ ստեղծելու ճանապարհին

Մենք տեսնում ենք Հայաստանը զարգացած և երջանիկ երկիր, որտեղ պաշտպանված են բոլորի իրավունքները

Մենք աջակցում ենք այն երեխաների և ընտանիքների համար, որոնց ուղիները խաչվել են կազմակերպության հետ՝ այդպիսով դառնալով ելակետ նրանց հետագա անհատական աճի ու զարգացման համար: Մենք հավատում ենք, որ անհատի զարգացումը կարևոր նախապայման է համայնքի և երկրի զարգացման համար: Մենք նաև համոզված ենք, որ երեխաների և նրանց ընտանիքների բարեկեցության համար կենսական նշանակություն ունեցող ծառայությունները պետք է հասանելի և մատչելին լինեն բոլորի համար՝ անկախ նրանց սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակից կամ բնակության վայրից:

Երեխաներ որոնց օգնել ենք

5000+

Իրականացված ծրագրեր

60+

Ընտանիքներ որոնց օգնել ենք

2500+

Ինչ ենք անում

Հոգեբանական ծառայություն

Շտկողական և զարգացնող անհատական և խմբային աշխատանքներ աուտիզմի, մտավոր զարգացման, հոգեկան զարգացման խանգարում ունեցող երեխաների հետ, տագնապայնության, վախերի, ագրեսիվության, վարքային խնդիրների, հաղորդակցման դժվարությունների, դպրոցի հարմարման հետ կապված բարդությունների և հոգեբանական մի շարք այլ խնդիրների դեպքում

Լոգոպեդական ծառայություն

Շտկողական և զարգացնող անհատական և խմբային աշխատանքներ խոսքի ընդհանուր թերզարգացում ունեցող երեխաների, կակազության, թլվատության, ռնգախոսության, ալալիայի, մանկական ուղեղային կաթվածի, աուտիզմի, մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների, հոգեկան զարգացման հապաղման ժամանակ հանդիպող խոսքային խանգարումների դեպքում:

Հատուկ մանկավարժի ծառայություն

Շտկողական և զարգացնող անհատական և խմբային աշխատանքներ աուտիզմի, մանկական ուղեղային կաթվածի,մտավոր և հոգեկան զարգացման խանգարում ունեցող երեխաների, խոսքի ընդհանուր թերզարգացում ունեցող երեխաների դպրոցական ուսուցման նախապատրաստման, ուսումնական ծրագրերի յուրացման դժվարությունների և մի շարք այլ խնդիրների դեպքում:

Սոցիալական աշխատանքի ծառայություն

Սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-իրավական խորհրդատվություն, որն ուղղված է շահառուների սոցիալական իրավունքների պաշտպանությանն ու իրացմանը տարբեր ոլորտներում՝ առողջապահություն, կրթություն, սոցիալական աջակցություն և այլն։ Սոցիալական աշխատողի գործունեությունն  ուղղված է կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաների և ընտանիքների հետ իրականացվող աշխատանքին։

Էրգոթերապիստի ծառայություն

Էրգոթերապևտիկ միջամտությունն ընդգրկում է մանր և խոշոր շարժողականության զարգացում, զգայական ոլորտի(թերզգայունություն, գերզգայունություն) զարգացմանն ուղղված աշխատանքներ, մկանային (թերլարվածություն, գերլարվածություն) համակարգի Ֆունկցիոնալությանն ուղղված աշխատանքներ, ինքնասպասարկման ոլորտի զարգացմանն ուղղված աշխատանքներ:
 

Զարման խաղեր

«ԶարՄան»-ը մեր սոցիալական ձեռնարկատիրությունն է։ Այս դիզայն-լաբորատորիայում արտադրվում են էկոլոգիապես մաքուր և երեխաների համար ապահով դիդակտիկ խաղալիքներ, ինչպես նաև խոսող տետրեր: ԶարՄան-ի բոլոր խաղալիքներն ու խաղերը մշակվել են մասնագետների հետ համատեղ և նպատակ ունեն օգնել երեխաներին կենտրոնանալ, հասկանալ և տարբերել զգացմունքները, ինչպես նաև զարգացնել ճանաչողական, մտավոր, զգացմունքային ու ֆիզիկական կարողությունները:

Ռոմանոս Մելիքյան 1, Երևան 0065
info@cdf.am
+374 60 491001

Կապը մեզ հետ