Զարգացման չափորոշիչներ. խոսքի և հաղորդակցման ոլորտ

4-5 տարիքային խումբ ~ Խոսքի և հաղորդակցության ոլորտ ~ Բանավոր խոսք. Խոսքի ընկալում և օգտագործում Երեխան բանավոր արտահայտում է իր մտքերն ու կարծիքը, զգացողություններն ու զգացմունքները: Հարցերին պատասխանելիս օգտագործում է...