0 8000 1007
girl girl
Անձնակազմ
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Հիմնադրամի կառավարման մարմինը հոգաբարձուների խորհուրդն է։
Խորհրդի նախագահ՝ Ժիրայր Էդիլյան (ժ/պ) Խորհրդի անդամներ՝ Մերի Ներսիսյան Նարինե Մաթևոսյան Աիդա Առաքելյան Դավիթ Թումասյան