Զարգացման չափորոշիչներ

0-1 տարեկան Ինքնասպասարկման, առողջության պահպանման և անվտանգության ոլորտ Ինքնասպասարկում Երեխան սկսում է դրսևորել ինքնասպասարկման տարրական հմտություններ: Ձեռքը մեկնում է իր տեսադաշտում հայտնված առարկային: Խփում է ձայն հանող կախված խաղալիքին: Փնտրում...